Meist

MTÜ Kuressaare Campus asutati Kuressaares 9. oktoobril 2003 Tallinna Tehnikaülikooli ja Kuressaare linna poolt. Ühingu eesmärgiks on oma liikmetele või ühinguga lepingulistes suhetes olevatele teistele isikutele soodsa ja nõuetekohase õppe- ja töökeskkonna kindlustamine ning õppetööd toetavate tugiteenuste arendamine.

Hetkel haldame Kuressaares, Tallinna 19, asuvat hoonetekompleksi, mis koosneb õppehoonest, väikelaevaehituse kompetentsikeskuse hoonest (nn basseinihoonest) ja nende vahele jäävast külalismajast.